Zhong Guang He

General Manager

Sophia Wang

Purchasing Secretary

Daniel Lee

Sales Director